Jeg er Bjørn Z. Ekelund. En av Norges mest erfarne organisasjonskonsulenter og psykologer. Mitt spesialfelt er samarbeid, team, ledelse og kultur. På denne bloggen formidler jeg tanker om disse og andre temaer som står meg nær.  Sjekk gjerne ut bze.no hvis du vil lære meg litt bedre å kjenne.


Når skal man fokusere på likheter – og når skal man fokusere på forskjeller?

Når man skal bygge et team og samhørighet er det viktig å samles om noe man har felles. I prosjekter vil det være målsetting og resultatoppnåelse, i nasjoner vil det være beskyttelse av land og kultur, i idéelle organisasjoner vil det være ambisjonene med å bidra til noe overordnet godt. I team vil det være en kombinasjon av mange faktorer som målsetting, verdier, ansvar for kunder og klienter etc.

Fokus på det man har felles skaper samhold. For mye samhold derimot, med for liten åpenhet for omverdenen, kan skape gruppetenkning. Man trenger et grunnleggende fokus på det man har felles, men ikke for mye. 

Når forskjellighet står i fokus kan det noen ganger være ubehagelig og truende. Hvis det er store uenigheter om verdier og målsettinger så vil det true teamets evne til å fungere og levere resultater. Hvis man fokuserer på forskjellige perspektiver på ulike saker - folk med ulik bakgrunn har ofte ulike perspektiv - så kan det være viktig både for kritisk tenkning, kvalitetssikring og kreativitet. 

Gruppetenkning bør unngås. Samtidig kan for mye fokus på forskjellighet gjøre at teamet fragmenterer. Det trengs fokus på ulike perspektiv, men igjen - ikke for mye.
Når vi arbeider med teambygging benytter vi ofte en øvelse som vi kaller ”Teamblomsten”. Den fremmer en felles forståelse av hvem vi er som enkeltpersoner og som team.
Hver deltaker får et av blomstens kronblad for å framvise egen kompetanse, verdier og preferanser. I prosessen ber vi den enkelte deltaker være ansvarlig for å synliggjøre de individuelle egenskaper som kan være relevante for teamets fremtidige verdiskapning.
Kjernen i blomsten lager man sammen i kjølvannet av den enkeltes presentasjon, og kjernen avspeiler da det man har felles. Kronbladene viser det samlede mangfold (heterogenitet), mens kjernen i blomsten viser det man kan samles om, for eksempel verdier og målsetting (også uttrykk for homogeniteten).

Teamblomsten som en grafisk illustrasjon gir teamdeltakeren anledning til å fylle Teamblomsten med begreper som Rød, Blå og Grønn, kompetanse, erfaring, nettverk og annet som er av relevans for teamets suksess. Teamblomsten har den skjønne egenskapen at den samler et bilde av hele teamet, felles skapt og forstått. Den blir et bilde på den kollektive identitet, samtidig som den tydeliggjør den enkeltes unike kvaliteter.
I noen miljøer velger man andre bilder i stedet for blomsten. Gassturbin og oljeplattformer er eksempler på illustrasjoner som kan brukes på samme måte og som har mer appell i maskuline kulturer.

Identifikasjon, anerkjennelse og bruk av unike kvaliteter hos det enkelte teammedlem, er en viktig arbeidskultur for at forskjelligheter i teamet skal fungere kreativt og effektivt.  Hvis en slik kartlegging er koplet sammen med den kommunikasjonskompetansen som er omtalt tidligere, har man gode forutsetninger for at forskjellighet kan berike teamet.

TeamBlomsten

Teamblomsten skaper en felles forståelse av den enkelte i helheten “Hvem er jeg? Og hvordan er jeg forskjellig fra deg?”

 
 
 

Som en grafisk illustrasjon har noen kunder valgt å henge den opp på veggen, andre har benyttet den som en «screensaver». Felles for dem begge er et eget bilde der hver enkelt person er synliggjort med sin «unikhet». Bildet blir en illustrasjon på det vi kaller «Diversify and Unify at the same time.» 
Her kommer et eksempel på et team som bruker dette på en unik måte da de tok i mot en nyansatt:

 
 
 


Grønn – men også Rød og Blå. Riktig?


Team preget av mangfold: Konsulenters viktigste inntektskilde.