Innlegg holdt ved avslutningen av Skjervheim–seminaret «Utopiar og dømekraft» 18. oktober 2016, Stalheim hotel.

La meg være den som blir definert som en negasjon, ved å være den som ikke har vokst opp med Landsgymnas, nynorsk og lokal stolthet.

La meg være en representant for en by som ligger så nært hovedstaden at avstanden ikke gir grunnlag for klar og annerledes identitetsutforming.

Rød, Blå og Grønn handler om at vi mennesker er forskjellige.

Dette kommer spesielt til uttrykk når vi arbeider sammen for å løse problemer. Da liker vi å behandle informasjon forskjellig. De som har en Blå preferanse er opptatt av detaljer, tall og planer. De som er Rød er opptatt av relasjoner, følelser og fellesskap. De som er Grønne er opptatt av det store bildet, nye idéer og endring.

Når man skal bygge et team og samhørighet er det viktig å samles om noe man har felles.

I prosjekter vil det være målsetting og resultatoppnåelse, i nasjoner vil det være beskyttelse av land og kultur, i idéelle organisasjoner vil det være ambisjonene med å bidra til noe overordnet godt. I team vil det være en kombinasjon av mange faktorer som målsetting, verdier, ansvar for kunder og klienter etc.

Mangfold slår enfold! Eller?

Det er lett å anta at team preget av mangfold (stor forskjellighet i kjønn, kultur, faglighet med mer) vil fungere bedre enn team preget av enfold. De positive og negative assosiasjonene til ordene «mangfold» og «enfold» understreker dette. Vi vil så gjerne være inkluderende. Selv om troen på at dette mangfoldet kan være en fordel, er det en del av godhetens myter som savner bekreftelse i forskning.

Hva er de største utfordringene verden har i dag?

I mitt hode er det to temaer som topper listen: Klimakrise og folkeforflytninger.

Den globale klimakrisen vil kreve både nye beslutningsprosesser og endring av folks forbrukeratferd på tvers av hele verdenssamfunnet. En av de største utfordringene i denne sammenhengen er hvordan vi får til dette, samtidig som vi ivaretar og forbedrer vår demokratiske praksis. Jeg er redd for at autoritære beslutninger eller naturens egne lover vil ta styringen hvis vi ikke samarbeider bedre for å løse denne utfordringen.